نام نویسنده : م. میرتمیزدوست، ا. قاسمی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد 1390) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
به دنبال درخواست اداره کل مدیریت بحران استان تهران مبنی بر نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله مسکونی شهادت شهر ری، گروهی از کارشناسان این سازمان در تاریخ 16/5/90 به منطقه مذکور اعزام شدند که گزارش حاضر، نتیجه بازدید و بررسی‌های اولیه صورت گرفته می‌باشد.
شرح کامل: