نام نویسنده : ا. قاسمی، م. میرتمیزدوست
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : بررسی آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیر 1392) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
به دنبال درخواست اداره کل مدیریت بحران استان تهران مبنی بر نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون، گروهی از کارشناسان این سازمان در تاریخ 5/3/92 به منطقه مذکور اعزام شدند که گزارش حاضر نتیجه بازدید و بررسی‌های اولیه صورت گرفته می‌باشد.
شرح کامل: