عناوین گزارش‌های تهیه شده در گروه زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک مرتبط با آب‌های زیرزمینی پیش از تاسیس گروه آب‌زمین‌شناسی

 • تحلیلی بر مسئله استخراج آب بوسیله چاه (ایرانمنش ، حسین)
 • قنات بازسازی و بهسازی و ازدیاد آبدهی (ایرانمنش، حسین)
 • گزارش چشمه آب معدنی غینرجه رزن
 • گزارش هیدروژئولوژی مربوط به محل احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان (حسین ایرانمنش، 1345)
 • گزارش نتیجه مطالعات آبهای زیرزمینی منطقه احداث کارخانه ذوب آهن واقع در جنوب غربی اصفهان (هوشنگ فروغی، 1345)
 • گزارش آبهای زیرزمینی ناحیه بافق (حسین ایرانمنش، 1347)
 • گزارش مربوط به امکان استفاده ازسیلابهای بهاری جهت تقویت وتغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی دشت جهرم(امیر شاه بیک، 1348)
 • مطالعات هیدروژئولوژی و ژئوفیزیک منطقه معدن قلعه زری (هوشنگ فروغی، 1349)
 • گزارش مطالعات هیدرولوژی معدن شاه کوه (شاپور عظیمی، 1350)
 • گزارش مطالعات هیدورژئولوژی و ژئوفیزیک منطقه قلعه زری (شاپور عظیمی،1350)
 • آبهای معدنی و منشاء آن (امیر شاه بیک، 1352)
 • بررسی و مطالعه آبهای معدنی استان سیستان و بلوچستان (امیر شاه بیک، 1352)
 • گزارش آبهای زیرزمینی روستای توچال (حسین ایرانمنش، 1358)
 • گزارش تامین آب شرب و ازیاد آب کشاورزی معلمان – دشت طرود (حسین ایرانمنش، 1358)
 • گزارش مختصر آبهای زیرزمینی دشت خارتون (حسین ایرانمنش، 1358)
 • گزارش مقدماتی آبهای زیرزمینی دشت طرود و معلمان (حسین ایرانمنش، 1358)
 • بررسیهای آبهای زیر زمینی و ژئوفیزیک روستاهای حسن آباد، محمدآباد، ولی آباد، اقبالیه، اکبر آباد از توابع ورامین (حسین ایرانمنش، 1359)
 • برنامه مطالعات تفضیلی بند خاکی بر روی رودخانه آب بخشا (لاله‌زار) بردسیر طرح پروژه بازسازی بند قدیمی هلاکو (کرمان) (مرتضی امینی، 1359)
 • تامین آب مورد احتیاج کارخانه آهک (دشت طرقان شمالغرب ساوه) (امیر شاه‌بیک، 1359)
 • گزارش بررسیهای مربوط به تامین آب – مصالح ساختمانی ومواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان در سطح استان زنجان (هوشنگ فروغی، 1359)
 • گزارش چاه عمیق امیرآباد(حسین ایرانمنش، 1359)
 • گزارش مقدماتی بررسیهای آبشناسی در محوطه های مراکز آموزش کشاورزی لاکان – رشت – غرق آباد ساوه و مردآباد کرج (هوشنگ فروغی، 1359)
 • گزارش مقدماتی مطالعات محلهای سد روی رودخانه های لاله زار – آب بخشا- حاجی کاکا – تنگوئیه و چارلی به منظور تأمین آب مورد نیاز دشت بردسیر – سیرجان باغین (مرتضی امینی، 1359)
 • پراکندگی آبهای معدنی گرم ایران و ارتباط آن با ولکانیسم و تکتونیک (امیر شاه بیک، 1360).
 • طرح بهسازی و ازدیاد آبدهی قنات بهجت‌آباد (حسین ایرانمنش، 1360).
 • گزارش مختصر و طرح مطالعات آبهای زیرزمینی دشت گلپایگان (حسین ایرانمنش ، 1360).
 • گزارش مطالعات هیدروژئولوژی جهت تأمین آب مصرفی معادن طلای موته (هوشنگ فروغی ، 1360).
 • بررسی قنات بهجت‌آباد و عملیات چاه پیمایی برای نمونه‌سازی و اجرای طرح بهسازی و ازدیاد آبدهی (حسین ایرانمنش، 1361).
 • گزارش آبشناسی منطقه خاور اردهال (غرب کاشان) (مرتضی امینی، 1361).
 • گزارش مطالعات زمین شناسی مهندسی در ارتباط با اتلاف آب دریاچه سد لار (هوشنگ فروغی،1361)
 • تغذیه مصنوعی بوسیله قنات (ایرانمنش، حسین 1362)
 • گزارش مقدماتی مطالعه و بررسی چشمه های معدنی و گرم در اطراف کوه سهند، یله گنبد، چهار حد، فیروزکوه و دلیر (شاه بیک، امیر 1362).
 • گزارش بازدید مقدماتی زهکشی محوطه معدن و انحراف آبهای سطحی معدن مس سرچشمه (حسین ایرانمنش؛ هوشنگ فروغی، 1365)
 • آبهای معدنی و گرم آذربایجان (امیر شاه بیک، 1366)
 • گزارش بررسی علت ظهور چشمه ها در منطقه مقصودآباد جهرم، ویژگیهای زمین شناسی و لرزه زمین ساختی حوضه زاگرس (حسین ایرانمنش، 1367)
 • گزارش بررسی آب شناسی جهت تامین آب مشروب پادگان شهید محمد منتظری واقع درشمال شرق شهرستان قم (امیر شاه بیک، 1368)
 • بررسی سیلاب یخچالی گزنک آمل (حمید نمازی فرد؛ حمید رضایی؛ منوچهر پدرامی، 1369).
 • هیدروشیمی آبهای زیرزمینی و تعیین نوع آب با استفاده از اندکس (کد) (امیر شاه‌بیک ، 1369).
 • گزارش سیل نکا (پنجم مرداد ماه 1378) (محمدجواد بلورچی؛ فرهاد انصاری، مهرماه 1378)
 • بررسی‌های زمین شناسی، آبزمین شناسی و روش توسعه، استان همدان (امیر شمشکی؛ احمد دادستان،1381).
 • بررسی ساز وکار فرونشست‌ها و خطرات ناشی از آن در دشت کبودرآهنگ فامنین و همه کسی، استان همدان( احمد دادستان؛ ایمان انتظام؛ محمدجواد بلورچی، دی‌1381).
 • بررسی علل وقوع سیل و راهکارهای پیشگیری از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه هزار تنکابن- استان مازندران( احمد دادستان؛ علیرضا سیاره، 1381).
 • آبشناسی ناحیه معدنی ارغش- چشمه زرد( جنوب نیشابور) (امیر شمشکی؛ مسعود محمودپور؛ تقی فضلی خانی ، 1382).
 • بررسیهای اولیه آب زمین شناسی و جانمایی نقاط پایش، طرح رفتارسنجی پوسته زمین در البرز مرکزی (امیر شمشکی؛ محمدجواد بلورچی؛ فرهاد انصاری، پائیز 1383).
 • گزارش بررسی آسیب های ساختمانی در مجاورت قنات ولی آباد قرچک (انتظام شمشکی،1383)
 • گزارش بررسی پدیده شکاف طولی در زمین های کشاورزی روستای معین آباد شهرستان ورامین ( ایمان انتظام؛ امیر شمشکی، 1383)
 • گزارش بررسی علت ماسه دهی و شکست لوله جدار چاه های آب در محدوده شهرستان نظرآباد (شمشکی؛ بلورچی؛ محمودپور؛ انصاری؛ انتظام، 1383)
 • گزارش مقدماتی بررسی علل تشکیل چشمه های ایجاد شده در جنوب سمنان (شمشکی؛ بلورچی؛ محمودپور؛ 1383)
 • گزارش مقدماتی بررسی بالا آمدن سطح آب و ریزش سقف قنات در منطقه اسلام‌آبادکرج (انتظام؛ محمدی، 1386)
 • آب زمین شناسی و بیلان آب زیرزمینی ناحیه فرونشست زمین جنوب‌غرب دشت تهران (قاسمی؛ شمشکی، 1387)
 • گزارش تحلیل آماری ویژگی های فیزیکو شیمیایی چشمه های انتخابی البرز مرکزی بر اساس آزمون های بر جا (شمشکی؛ محمدی؛ قاسمی، 1387)
 • گزارش بررسی علل بروز سیل شهریور 87 روستای دره مولا استان چهارمحال و بختیاری (شهریور؛ محمدی، 1387)
 • گزارش خشکسالی و تاثیر آن بر بحران ها و بلایای طبیعی از دیدگاه علوم زمین(شمشکی؛ محمدی؛ بلورچی، 1387)
 • گزارش سیل و طوفان مازندران، (شمشکی؛ قاسمی، 1387)
 • گزارش بررسی شکاف طولی زمین در منطقه آزاد شهر استان گلستان، (انتظام؛ قاسمی، 1388)
 • بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (قاسمی؛ میرتمیزدوست، 1389)
 • گزارش بررسی خطر سیل پیرامون شهر دوشنبه تاجیکستان (شمشکی؛ محمدی؛ بلورچی، 1389)
 • بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (میرتمیزدوست؛ قاسمی، 1390)
 • بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله هفت چنار تهران(قاسمی؛ میرتمیزدوست، 1390)
 • گزارش بررسی نشست نامتقارن در منطقه عظیم آباد شهر ری (شمشکی؛ رجبی، 1390)
 • گزارش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی دریاچه ارومیه (رجبی؛ بلورچی، 1390)