سوال مطرح شده :
موضوع :  آکیفر
توضیحات : 


آکیفر چیست؟

تاریخ درج :  چهارشنبه 24 آذر 1395  10:22
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  آکیفر
توضیحات : 


آکیفر یا آبخوان یک محیط متخلل اشباع از آب‌ در زیر سطح زمین است که در آن فشار آب منفذی بیش از فشار اتمسفری است.

تاریخ درج :  چهارشنبه 1 دى 1395  11:45
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image