فرونشست زمین
فرونشست زمین: عکس شماره 1 / 4
فروچاله دشت ایج، بالادست دشت قره‌بلاغ، استان فارس، آبان 94
فرونشست زمین
فرونشست زمین: عکس شماره 2 / 4
شکاف طولی زمین، روستاي ديندارلو، دشت قره‌بلاغ، استان فارس، ارديبهشت 94
فرونشست زمین
فرونشست زمین: عکس شماره 3 / 4
شکاف طولی زمین، روستای معین‌آباد، دشت ورامین بهمن 95
فرونشست زمین
فرونشست زمین: عکس شماره 4 / 4
شکاف طولی زمین1، روستای معین‌آباد، دشت ورامین بهمن 95
1